PRIVACYVERKLARING & COOKIE-REGLEMENT

Ciska Winter Wandelcoaching

www.ciskawinter.nl

Dit privacybeleid regelt de wijze waarop Ciska Winter Wandelcoaching informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en onthult.

Ciska Winter Wandelcoaching gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ze worden alleen gebruikt om u te kunnen voorzien van de juiste informatie, zoals toegang verstrekken tot ons aanbod en het voeren van correspondentie. Uw gegevens worden niet verkocht aan andere partijen. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de AVG.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ciska Winter Wandelcoaching kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ciska Winter Wandelcoaching, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ciska Winter Wandelcoaching verstrekt. Ciska Winter Wandelcoaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

WAAROM Ciska Winter Wandelcoaching GEGEVENS NODIG HEEFT

Ciska Winter Wandelcoaching verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Ciska Winter Wandelcoaching uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Ciska Winter Wandelcoaching GEGEVENS BEWAART

Ciska Winter Wandelcoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Ciska Winter Wandelcoaching verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Ciska Winter Wandelcoaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ciska Winter Wandelcoaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES

Ciska Winter Wandelcoaching maakt op de websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Onze website gebruikt de volgende soorten cookies:

– functionele cookies: om het navigeren en het inloggen op de websites te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren te onthouden. Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

– Google Analytics: via de websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ciska Winter Wandelcoaching gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ciska Winter Wandelcoaching heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens van het apparaat en browser:

– Het IP-adres van uw apparaat (wordt geanonimiseerd opgeslagen);

– Het formaat van het scherm van uw apparaat;

– Het type apparaat en uw browser.

Gegevens van het bezoek:

– Via welke website u bij onze website bent gekomen;

– Welke pagina’s u heeft bezocht;

– Het land waar u zich bevindt bij het bezoeken van onze website;

– De voorkeurstaal die is ingesteld in uw browser;

– De datum en tijd van uw bezoek aan onze website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ciskawinter.nl. Ciska Winter Wandelcoaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Ciska Winter Wandelcoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ciska Winter Wandelcoaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ciska Winter Wandelcoaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ciska Winter op via info@ciskawinter.nl. www.ciskawinter.nl is een website van Ciska Winter Wandelcoaching. Ciska Winter Wandelcoaching is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Tuin van Malina 30, 1705 SX Heerhugowaard

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 78379326

Telefoon: +31 6 20933103

E-mailadres: info@ciskawinter.nl